Mello, Elizabeth Christina Cotta, SBPA - RJ, Brazil